www.chestud.chalmers.se är nedstängd

Från och med 2010-10-08 är www.chestud.chalmers.se nedstängd.
Alla studentföreningar skall ha erbjudits plats hos kåren och för personliga hemsidor hänvisas till web.student.chalmers.se